پروپوزال آماده: MBO مدیریت بر مبنای هدف

پروپوزال آماده: MBO مدیریت بر مبنای هدف این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته...