پروپوزال ارزیابی سنجش عملکرد با رویکرد مشتری مداری ( بر مبنای مدل bsc)

پروپوزال اولین گام شروع به نوشتن پایان نامه می باشد. این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی...