برچسب: مدیریت

0

پروپوزال:تعهد عاطفی و مدیریت ارتباط با مشتری

یک نمونه پروپوزال رشته مدیریت با فرمت ورد و در 14 صفحه :شامل تمامی قسمت های اصلی پروپوزال آماده و قابل استفاده برای درس سمینار،روش تحقیق و پایان نامه ، بعد از پرداخت لینک...

0

پروپوزال تاثیر مدیریت منابع انسانی بر یادگیری سازمانی

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است .( شامل عنوان– بیان مسئله...

0

پروپوزال تقسیم سود شرکتهای بورس اوراق بهادار

پروپوزال اولین گام شروع به نوشتن پایان نامه می باشد. این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی...

0

پروپوزال بررسی علل درخواست کارکنان برای بازنشستگی قبل از زمان مقرر

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است .( شامل عنوان– بیان مسئله...

0

پروپوزال بررسی شیوع مصرف شیر مصنوعی وعوامل مرتبط با آن

1- پروپوزال کامل و بدون نیاز به ویرایش می باشد. 2- شامل فرمت پروپوزال و طرح اولیه تحقیق می باشد.( شامل عنوان- مقدمه- اهداف- فرضیات- روش گردآوری اطلاعات- مواد و روش ها – زمان...

0

چگونه یک پروپوزال تحقیقاتی برای نوشته های آکادمیک بنویسید؟

برای نوشتن یک طرح پیشنهادی تحقیقاتی دانشگاهی(پروپوزال) که اغلب نوشتن این طرح پیشنهادی به آدرس دهی پروژه تشبیه می شود.تفاوت اصلی اینست که در طرح پیشنهادی تحقیقاتی یک برنامه ای است برای به انجام...

2

پروپوزال با موضوع چابکی سازمانی

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است .( شامل عنوان– بیان مسئله...

2

پروپوزال تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان پروپوزال فرهنگ سازمانی

پروپوزال تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شامل مقدمه و بیان مسئله – روش کار- اهداف- فرضیات و… 19صفحه فرمت word  

2

پروپوزال آماده مدیریت

شامل مقدمه و بیان مسئله – روش کار- اهداف- فرضیات و… 36صفحه 1391 فرمت pdf شامل 3 نمونه پروپوزال آماده: 1- تاثیر ساختار سرمایه بر هموارسازی سود شرکت ها 2- تاخیر اعلان سود با...

0

بررسی آگاهی و نگرش افراد استفاده کننده از ماهواره در استان مازندران در سال90

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است .( شامل عنوان- مقدمه و...

0

پروپوزال بررسی عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده

    1- پروپوزال کامل،پرشده  و بدون نیاز به ویرایش می باشد. ۲- شامل فرمت پروپوزال و طرح اولیه تحقیق می باشد.( شامل عنوان- مقدمه- اهداف- فرضیات- روش گردآوری اطلاعات- مواد و روش ها...