پروپوزال جدید پزشکی اثرات عصاره هیدروالکلی دانه هندوانه بر پاتوژن های انسان…

این پروپوزال کامل و جدید می باشد و شامل بیان مسئله .سوالات.اهداف تحقیق.فرضیات تحقیق.روش انجام کار .منابع و… می باشد. یک طرح تحقیقاتی موفق این موارد را دنبال می کند: 1- در پاراگراف اول...