پروپوزال زیست شناسی-ریسک زیست محیطی در شرکت نفت…

پروپوزال زیست شناسی-ریسک زیست محیطی در شرکت نفت… این پروپوزال کامل و جدید می باشد و شامل بیان مسئله .سوالات.اهداف تحقیق.فرضیات تحقیق.روش انجام کار .منابع و… می باشد. یک طرح تحقیقاتی موفق این موارد را دنبال می کند: ۱- در...