پروپوزال فیزیولوژی جانوری- تاثیرات مصرف دانه کدو و افتابگردان بر یادگیری در موش …

طرح پیش تحقیق یا پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر...