برچسب: پروپوزال آماده جامعه شناسی

0

پروپوزال آماده بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه پروپوزال آماده جامعه شناسی

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه ، بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور   این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک...

0

پروپوزال مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر اخلاق شهروندی

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است .( شامل عنوان– بیان مسئله...