پروپوزال تقابل سیاسی و نظامی علویان با امویان پروپوزال آماده تاریخ

پروپوزال تقابل سیاسی و نظامی علویان با امویان از سال ۶۱ هجری تا ۱۳۲  رشته تاریخ شامل مقدمه و بیان مسئله – روش کار- اهداف- فرضیات و… ۱۶صفحه فرمت word ۷۰۰۰ تومان