پروپوزال تقابل سیاسی و نظامی علویان با امویان پروپوزال آماده تاریخ

پروپوزال تقابل سیاسی و نظامی علویان با امویان از سال 61 هجری تا 132  رشته تاریخ شامل مقدمه و بیان مسئله – روش کار- اهداف- فرضیات و… ۱6صفحه فرمت word 14000 تومان