پرپوزال با موضوع بازیافت حرارت از لوله های گرمایی…

این پروپوزال جدید قابل استفاده برای دانشجویان رشته های مختلف شیمی -انرژی -مکانیک و… می باشد. فرمت ورد 14000 تومان