نگارش یک پروپوزال تحقیقاتی

اولین گام در نوشتن یک پروپوزال تحقیقاتی توسعه دادن یک فرضیه یا یک پایان نامه است. شما باید دلیل یا دلایلی منطقی داشته باشید که تحقیقات خود را توجیه کنید.هدف از پیشنهاد پژوهش ارائه...