عیوب انکساری در بین دانش آموزان

ضرورت انجام تحقیق : عیب انکساری یک اختلال چشمی شایع است که چشم نمیتواند به طور واضح تصاویر دنیای بیرون را فوکوس کند (28). عیوب انکساری ( مایوپی ، هایپرومتروپی و آستیگماتیسم ) جزء...