عیوب انکساری در بین دانش آموزان

ضرورت انجام تحقیق : عیب انکساری یک اختلال چشمی شایع است که چشم نمیتواند به طور واضح تصاویر دنیای بیرون را فوکوس کند (۲۸). عیوب انکساری ( مایوپی ، هایپرومتروپی و آستیگماتیسم ) جزء شایع ترین علل کاهش دید در...