چگونه یک پروپوزال خوب بنویسیم؟

یک طرح تحقیقاتی بخش مهمی از هر پایان نامه است. Dr. Paul T. P. Wang اشاره می کند به اینکه پژوهش در هر پروژه یا محکوم به شکست می شود یا اینکه پروپوزال را با...