پاورپوینت آموزش پروپوزال نویسی در مهندسی نرم افزار

در این پاورپوینت به آموزش نگارش پرپوزال برای دانشجویان و پیمانکاران رشته نرم افزار پرداخته می شود. ۴۰۰۰ تومان