دسته: پروپوزال مکانیک

0

پروپوزال مکانیک با موضوع فرایند از هم پاشیدگی نانو قطره…

پروپوزال استاندارد جهت ارائه درس روش تحقیق که بر اساس عنوان های اصلی یک پروپوزال دانشگاهی نگارش یافته است و شامل بیان مسئله-ضرورت-سوالات-اهداف-فرضیات-روش کار-منابع و… می باشد.   فرمت ورد و قابل ویرایش رشته...

0

پروپوزال آماده مکانیک مطالعه عددی میزان انتقال حرارت جریان آشفته درون لوله های با افزایش دهنده

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد.   ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است .( شامل عنوان– بیان...

0

پروپوزال آماده مکانیک شبیه سازی جریان انتقال حرارت جابه جایی اجباری جریان

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است .( شامل عنوان– بیان مسئله...