دسته: پروپوزال شیمی

0

پروپوزال شیمی-تولید بیودیزل از روغن سبوس برنج با روش….

طراحی و بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن سبوس برنج به روش ترانس استریفیکاسیون این پروپوزال کامل و جدید می باشد و شامل بیان مسئله .سوالات.اهداف تحقیق.فرضیات تحقیق.روش انجام کار .منابع و… می باشد....